DOG'S SERVICE®

Cookies
 1. Jsem David Šustek, IČO: 88803082, se sídlem Nádražní 218, 252 46 Vrané nad Vltavou, jsem zapsaný v živnostenském rejstříku a provozuji webovou stránku www.dogs-service.cz. 

 2. Na mých webových stránkách používám cookies pro

  • měření návštěvnosti stránek

  • fungování stránek 

 3. Cookies a jejich zpracování, které popisuji nahoře, je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje mi to tzv. oprávněný zájem.  

 4. Mé webové stránky jde používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče.

  Více k nastavení prohlížeče najdete tady:

 5. Cookies, které sbírám za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování. 

 6. Shromážděné cookies soubory pro mě zpracovává:

  • poskytovatel služby Google Analytics, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

 7. Máte kdykoliv právo se na mě obrátit na emailové adrese dogs.service@email.cz, telefonicky na +420 731 266 433, nebo na poštovní adrese a chtít informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám; vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky. 

 8. Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

        Google Analytics

 • Účel: Analytika

 • Expirace: do 12 měsíců