DOG'S SERVICE®

Obchodní podmínky

 1. provozovatel hotelu obchodní značky DOG’S SERVICE® je David Šustek, Nádražní 218, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika, IČ: 88803082 (dále jen provozovatel)
 2. klient si rezervuje pobyt prostřednictvím rezervačního formuláře na webové stránce www.dogs-service.cz/…ace nejpozději 24 hodin před požadovaným příchodem psa do hotelu, později je rezervaci možno provést pouze telefonicky na telefonním čísle +420 731 266 433
 3. před prvním pobytem je nutné absolvovat zkušební pobyt na 1 noc, který je ZDARMA
 4. cena pobytu se počítá za každý i započatý den a jednoho psa
 5. celková částka za pobyt je splatná v den přijetí psa do péče provozovatele (platba kartou) při podpisu smlouvy (přijímacího protokolu)
 6. rezervace pobytu je závazná, při rezervaci 30 a více dní před zahájením pobytu může provozovatel po klientovi požadovat platbu předem, platby za ubytování se hradí bankovním převodem na hotelový účet. Platební údaje klient obdrží na e-mail po vyplnění a odeslání rezervačního formuláře
 7. rezervace 30 a více dní před zahájením pobytu je provozovatelem potvrzena až po přijetí platby na hotelový účet, je-li provozovatelem požadována platba předem, po uhrazení platby a potvrzení rezervace je klientovi na kontaktní adresu uvedenou v rezervačním formuláři zaslán dárkový poukaz na ubytování a služby hotelu prostřednictvím České pošty
 8. zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tj. e-mailem, rezervace bude obratem zrušena a zrušení potvrzeno e-mailem
 9. v případě storno pobytu v rámci platby kartou není klientovi účtován žádný storno poplatek
 10. v případě storno pobytu v rámci platby předem ve lhůtě 7 a méně dní před zahájením pobytu činí storno poplatek 100% z celkové ceny ubytování, při zkrácení pobytu zbývající částka propadá, v ostatních případech např. nemoc, živelná pohroma, epidemie je klientovi nabídnuto tzv. předplacený kredit využít kdykoliv v následujících měsících dle volných kapacit – platnost dárkového poukazu je neomezená
 11. v případě získání dárkového poukazu je klient povinen předložit tento poukaz provozovateli při ubytování psa společně s očkovacím průkazem
 12. očkovací průkaz zůstává po celou dobu pobytu u provozovatele
 13. krmivo dodáno majitelem psa, nebo je zajištěno provozovatelem v rámci rezervace pobytu – objednávkou hotelové stravy viz. rezervační formulář
 14. provozovatel se zavazuje psa během pobytu řádně opatrovat, zejména zajistit pravidelné podávání stravy, vody, případně i léků a venčení dle zvyklostí psa
 15. pes musí mít čip, být řádně očkován a ošetřen antiparazitním přípravkem či vybaven antiparazitním obojkem
 16. provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, jeví-li známky nemoci či zvýšené agresivity, napadení vnitřními nebo vnějšími parazity apod.
 17. provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči ve vybraném zařízení dle typu a rozsahu nemoci či zranění, účelně vynaložené náklady na tuto péči budou uhrazeny klientem při vyzvednutí psa, pokud nebyly způsobeny vinou provozovatele
 18. klient je odpovědný za škodu, kterou způsobí jeho pes během pobytu a zavazuje se vzniklou škodu uhradit při vyzvednutí psa po předložení účtu provozovatelem
 19. klient dává výslovný souhlas s pořizováním fotografií a obrazových i zvukových záznamů z pobytu psa v psím hotelu a jejich zveřejňování za účelem propagace psího hotelu
 20. hárající feny nejsou do hotelu přijímány, pokud fena začne hárat v průběhu pobytu, bude dočasně umístěna mimo dosah ostatních psů a provozovatel ihned informuje klienta
 21. klient je povinen vyzvednout psa v předem dohodnutém termínu, v případě prodloužení pobytu je povinen bezodkladně sdělit termín náhradní, doplatek za prodloužený pobyt se hradí kartou při předání psa, po uplynutí náhradního termínu přechází vlastnické právo na psa bezplatně na provozovatele, který je oprávněn psa předat k adopci, nebo do útulku pro psy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024